การจัดงานอีเวนท์ในไทยนิยมจัดกิจกรรม ประกวดคอสเพลย์ อย่างมาก เพราะมีทั้งการแสดงความสามารถในการแต่งกาย ท่าทาง ของตัวละครที่เลือกสวมบทบาท ที่สำคัญการประกวดในลักษณะนี้ยังเข้าถึงได้ง่่าย ไม่จำกัดเพศ รูปร่าง หน้าตา ขอเพียงมีความชอบตรงกัน ก็เข้ามาประกวดได้ รายละเอียดเพิ่มเคิมเกี่ยวกับ รูปแบบการประกวดคอสเพลย์ มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

รูปแบบการแบ่งประเภทการประกวดคอสเพลย์

แบ่งตามประเภทของคอสเพลย์

แบ่งตามประเภทของคอสเพลย์

ในการประกวดคอสเพลย์ จะมีการแบ่งประเภทตามตัวละครหรือกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมแต่งกายเข้าร่วมประกวด เช่น คอสเพลย์ตัวละครจากการ์ตูน เกม หรือภาพยนตร์ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบ และแนวการแสดง

แบ่งตามจำนวนคนในทีม

จัดประเภทการแข่งจากจำนวนคน มี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลเดี่ยว และประเภททีม ซึ่งแต่ละประเภทจะมีการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน

รูปแบบการแสดงในการประกวดคอสเพลย์

รูปแบบการแสดงในการประกวดคอสเพลย์

เน้นการขึ้นมาโพสท่า

ผู้เข้าร่วมประกวดจะเน้นการแสดงท่าทางและการโพสท่าเพื่อสื่อถึงตัวละครที่ตนแต่งกายเป็น โดยจะมีเวลาที่จำกัดในการแสดงท่าทางดังกล่าว

เน้นการแสดงแบบเปิดอิสระ

บางรายการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวด ได้แสดงความสามารถในการแสดงบทบาทและเต้นรำอย่างอิสระ โดยไม่มีการจำกัดเวลา

เน้นการแสดงเต็มรูปแบบ

นอกจากการแสดงท่าทางแล้ว ผู้เข้าร่วมประกวดยังต้องแสดงบทบาทและเต้นรำอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสื่อถึงตัวละครที่ตนรับบทได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนในการประกวดคอสเพลย์

ขั้นตอนในการประกวดคอสเพลย์

การสมัคร

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ จะต้องทำการสมัครเข้าร่วมกับทางผู้จัดงาน  โดยมีระยะเวลาราว 1-2 เดือนก่อนหน้าที่จะถึงการประกวดคอสเพลย์ภายในงาน การสมัครนั้นอาจจะใช้วิธีเช่น กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มในเว็บ, ส่งทาง Email ซึ่งอาจต้องกรอกใบสมัครและชำระค่าสมัคร

การคัดเลือกแบบออดิชั่น

บางงานอาจมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดแบบออดิชั่น โดยให้ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอหรือรูปภาพการแต่งกายและการแสดงของตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

การประกวดรอบที่ 1

ในรอบแรกของการประกวด ผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงความสามารถในการแต่งกายและแสดงบทบาทตามที่กำหนด โดยมีเวลาจำกัด

การประกวดรอบสุดท้าย

ในรอบสุดท้ายของการประกวด ผู้เข้าร่วมที่ผ่านเข้ารอบจะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยอาจมีการแสดงบทบาทและเต้นรำ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดคอสเพลย์แบบกรรมการคอสเพลย์

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดคอสเพลย์แบบกรรมการคอสเพลย์

ความเหมือน

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมือนกับตัวละครที่ผู้เข้าร่วมแต่งกายเป็น ทั้งในด้านเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบ และการแสดงบทบาท

ความสวยงาม

ความสวยงามและความประณีตของเครื่องแต่งกาย รวมถึงการออกแบบและการประดับตกแต่งจะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างมาก

การแสดง

ทักษะและความสามารถในการแสดงบทบาทของผู้เข้าร่วมประกวด จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ

ตรงธีมของงาน

ความสอดคล้องของการแต่งกายและการแสดงกับธีมหรือกิจกรรมของงานประกวดจะได้รับการพิจารณาด้วย

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและการแสดงบทบาทของผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับคะแนนพิเศษ

เกณฑ์การให้คะแนนแบบการลงเสียง หรือ โหวต

นอกจากการให้คะแนนโดยคณะกรรมการแล้ว บางงานประกวดยังเปิดให้ผู้ชมลงคะแนนโหวตด้วย Popular Vote ซึ่งจะมีการนำคะแนนจากการโหวตมาประกอบการตัดสินด้วยx